Son Yazılar
Anasayfa > Microsoft > MS Office > Excel Fonksiyonları

Excel Fonksiyonları


İş hayatında özellikle muhasebeciler için gerekli fonksiyonlar…

 

 

Matematik ve Trigonometri işlevleri

1. MUTLAK= Bir sayının mutlak değerini verir
2. ACOS= Bir sayının ark kosinüsünü verir
3. ACOSH= Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir 
4. ASİN= Bir sayının ark sinüsünü verir 
5. ASİNH= Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
6. ATAN= Bir sayının ark tanjantını verir
7. ATAN2= Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
8. ATANH= Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
9. TAVANAYUVARLA= Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar 
10. KOMBİNASYON=Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir 
11. COS=Bir sayının kosinüsünü verir 
12. COSH=Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir 
13. EĞERSAY=Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
14. DERECE=Radyanları dereceye dönüştürür
15. ÇİFT=Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
16. ÜS=e’yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir 
17. ÇARPINIM= Bir sayının çarpınımını verir
18. ÇİFTÇARPINIM= Bir sayının çift çarpınımını verir
19. TABANAYUVARLA= Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
20. OBEB= En büyük ortak böleni verir 
21. TAMSAYI= Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
22. OKEK= En küçük ortak katı verir
23. LN= Bir sayının doğal logaritmasını verir
24. LOG= Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
25. LOG10= Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
26. DETERMİNANT= Bir dizinin dizey determinantını verir
27. DİZEY_TERS= Bir dizinin dizey tersini verir
28. DÇARP= İki dizinin dizey çarpımını verir
29. MOD= Bölmeden kalanı verir 
30. KYUVARLA= İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir 
31. ÇOKTERİMLİ= Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir 
32. TEK= Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
33. Pİ= Pi değerini verir
34. KUVVET= Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
35. ÇARPIM= Bağımsız değişkenlerini çarpar
36. BÖLÜM= Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
37. RADYAN= Dereceleri radyanlara dönüştürür
38. S_SAYI_ÜRET= 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
39. RASTGELEARADA= Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
40. ROMEN= Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
41. YUVARLA= Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
42. AŞAĞIYUVARLA= Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar 
43. YUKARIYUVARLA= Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar 
44. SERİTOPLA= Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir 
45. İŞARET= Bir sayının işaretini verir
46. SİN= Verilen bir açının sinüsünü verir
47. SİNH= Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir 
48. KAREKÖK= Pozitif bir karekök verir 
49. KAREKÖKPİ= (* Pi sayısının) kare kökünü verir 
50. ALTTOPLAM= Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
51. TOPLA= Bağımsız değerlerini toplar
52. ETOPLA= Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
53. TOPLA.ÇARPIM= İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
54. TOPKARE= Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
55. TOPX2EY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
56. TOPX2PY2= İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
57. TOPXAY2= İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir 
58. TAN= Bir sayının tanjantını verir
59. TANH= Bir sayının hiperbolik tanjantının verir
60. NSAT= Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

Metin işlevleri 

61. DAMGA=Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
62. TEMİZ=Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
63. KOD= Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
64. BİRLEŞTİR= Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
65. LİRA= Para birimi biçimi kullanarak, bir sayıyı metne çevirir
66. ÖZDEŞ= İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
67. BUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
68. SAYIDÜZENLE= Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
69. SOLDAN= Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
70. UZUNLUK= Bir metin dizisindeki karakter sayısını verir
71. KÜÇÜKHARF= Metni küçük harfe dönüştürür
72. PARÇA AL= Bir metin dizisinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
73. YAZIM.DÜZENİ= Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
74. DEĞİŞTİR= Metnin içindeki karakterleri değiştirir
75. YİNELE= Metni, verilen sayıda defa yineler
76. SAĞDAN= Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
77. MBUL= Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
78. YERİNEKOY= Bir metin dizisinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
79. M= Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
80. METNEÇEVİR= Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
81. KIRP= Metindeki boşlukları kaldırır
82. BÜYÜKHARF= Metni büyük harfe dönüştürür
83. SAYIYAÇEVİR= Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür

Tarih ve Saat işlevleri 

84. TARİH= Belirli bir tarihin seri numarasını verir
= Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
87. GÜN360= İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar
88. SERİTARİH= Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce yada sonraki tarihin seri numarasını verir
89. SERİAY= Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
90. SAAT= Bir seri numarasını, saate dönüştürür
91. DAKİKA= Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
92. AY= Bir seri numarasını aya dönüştürür
93. TAMİŞGÜNÜ= İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
94. ŞİMDİ= Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
95. SANİYE= Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
96. ZAMAN= Belirli bir zamanın seri numarasını verir
97. ZAMANSAYISI= Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
98. BUGÜN= Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
99. HAFTANINGÜNÜ= Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
100. İŞGÜNÜ= Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
101. YIL= Bir seri numarasını yıla dönüştürür 
102. YILORAN= Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir

Mantıksal işlevler 

103. VE= Bütün bağımsız değişkenleri doğruysa, DOĞRU verir
104. YANLIŞ= YANLIŞ mantıksal değerini verir
105. EĞER= Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir 
106. DEĞİL= Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir 
107. YADA= Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir 
108. DOĞRU= DOĞRU mantıksal değerini verir

Veritabanı ve Liste Yönetimi işlevleri

109. VSEÇORT= Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
110. VSEÇSAY= Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
111. VSEÇSAYDOLU= Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar 
112. VAL= Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır 
113. VSEÇMAK= Seçili veritabanı girdilerinin en yüksek değerini verir
114. VSEÇMİN= Seçili veritabanı girdilerinin en düşük değerini verir
115. VSEÇÇARP= Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değer-leri çarpar 
116. VSEÇSTDSAPMA= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder 
117. VSEÇSTDSAPMAS= Standart sapmayı, seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayana-rak hesaplar
118. VSEÇTOPLA= Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
119. VSEÇVAR= Seçili veritabını girdilerinden oluşan bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder
120. VSEÇVARS= Seçili veritabanı girdilerinin tüm popülasyonuna dayanarak, varyansı hesaplar
121. ÖZETVERİAL= Bir Özet Tablo’da saklanan verileri verir

Bilgi işlevleri 

122. HÜCRE= Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
123. BOŞLUKSAY= Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
124. HATA.TİPİ= Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
125. BİLGİ= Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
126. EBOŞSA= Değer boşsa, DOĞRU verir
127. EHATA= Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
128. EHATALIYSA= Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
129. EÇİFTSE= Sayı çiftse, DOĞRU verir
130. EMANTIKSALSA= Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
131. EYOKSA= Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir 
132. EMETİNDEĞİLSE= Değer, metin değilse, DOĞRU verir
133. ESAYIYSA= Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
134. ETEKSE= Sayı tekse, DOĞRU verir
135. AREFSE= Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
136. EMETİNSE= Değer, bir metinse DOĞRU verir
137. S= Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir 
138. YOKSAY= #YOK hata değerini verir
139. TİP= Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir

Arama ve Başvuru işlevleri

140. ADRES= Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir 
141. ALANSAY = Bir başvurudaki alan sayısını verir
142. ELEMAN= Değerler listesinden bir değer seçer
143. SÜTUN= Bir başvurunun sütun sayısını verir
144. SÜTUNSAY= Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
145. YATAYARA= Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
146. KÖPRÜ= Bir ağ sunucusunda, intranette/Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama yaratır
147. İNDİS= Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
148. DOLAYLI= Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
149. ARA= Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
150. KAÇINCI= Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
151. KAYDIR= Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
152. SATIR= Bir başvurunun satır sayısını verir
153. SATIRSAY= Bir başvurudaki satırların sayısını verir 
154. DEVRİK_DÖNÜŞÜM= Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
155. DÜŞEYARA= Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder

Finansal işlevler

 
156. GERÇEKFAİZ= Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
157. GERÇEKFAİZV= Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
158. AMORDEGRC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
159. AMORLINC= Her bir hesap dönemindeki yıpranmayı verir
160. KUPONGÜNBD= Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
161. KUPONGÜN= Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
162. KUPONGÜNDSK= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
163. KUPONGÜNSKT= Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
164. KUPONSAYI= Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir 
165. KUPONGÜNÖKT= Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
166. TOPFAİZTUTARI= İki dönem arasında ödenen birikimli faizi verir
167. TOPANAPARA= İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
168. AZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yön-temini kullanarak verir
169. ÇİFTAZALANBAKİYE= Bir malın belirtilen bir süredeki yıpranmasını verir ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
170. İNDİRİM= Bir tahvilin indirim oranını verir
171. LİRAON= Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
172. LİRAKES= Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
173. SÜRE= Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir 
174. ETKİN= Efektif yıllık faiz oranını verir
175. GD= Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
176. GDPROGRAM= Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gele-cekteki değerini verir
177. FAİZORANI= Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
178. TOPÖDENENFAİZ= Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
179. İÇ_VERİM_ORANI= Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
180. MSÜRE= Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir.
181. D_İÇ_VERİM_ORANI= Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
182. NOMİNAL= Yıllık nominal faiz oranını verir
183. DÖNEM_SAYISI= Bir yatırımın dönem sayısını verir
184. NBD= Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indi-rim oranına bağlı olarak verir
185. TEKYDEĞER= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir 
186. TEKYÖDEME= Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
187. TEKSDEĞER= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
188. TEKSÖDEME= Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
189. DEVRESEL_ÖDEME= Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir 
190. FAİZTUTARI= Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
191. DEĞER= Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
192. DEĞERİND= İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
193. DEĞERVADE= Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
194. BD= Bir yatırımın bugünkü değerini verir
195. FAİZ_ORANI= Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
196. GETİRİ= Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
197. DA= Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
198. YAT= Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
199. HTAHEŞ= Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
200. HTAHDEĞER= Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
201. HTAHÖDEME= Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
202. DAB= Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan baki-ye yöntemi kullanarak verir
203. AİÇVERİMORANI= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim ora-nını verir
204. ANBD= Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
205. ÖDEME= Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
206. ÖDEMEİND= İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir. Örneğin, bir Hazine bonosunun
207. ÖDEMEVADE= Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir

İstatistiksel işlevler 

208. ORTSAP= Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
209. ORTALAMA= Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
210. ORTALAMAA= Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
211. BETADAĞ= Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
212. BETATERS= Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
213. BİNOMDAĞ= Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
214. KİKAREDAĞ= Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
215. KİKARETERS= Kikare dağılımın tek yanlı olasılığının tersini verir
216. KİKARETEST= Bağımsızlık sınamalarını verir 
217. GÜVENİRLİK= Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
218. KORELASYON= İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
219. BAĞ_DEĞ_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
220.BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY= Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
221. KOVARYANS= Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
222. KRİTİKBİNOM= Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
223. SAPKARE= Sapmaların karelerinin toplamını verir
224. ÜSTELDAĞ= Üstel dağılımı verir 
225. FDAĞ= F olasılık dağılımını verir
226. FTERS= F olasılık dağılımının tersini verir
227. FISHER= Fisher dönüşümünü verir
228. FISHERTERS= Fisher dönüşümünün tersini verir
229. TAHMİN= Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
230. SIKLIK= Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
231. FTEST= Bir F-test’in sonucunu verir
232. GAMADAĞ= Gama dağılımını verir
233. GAMATERS= Gama birikimli dağılımının tersini verir
234. GAMALN= Gama işlevinin doğal logaritmasını, G(x) verir
235. GEOORT= Geometrik ortayı verir
236. BÜYÜME= Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
237. HARORT= Harmonik ortayı verir
238. HİPERGEOMDAĞ= Hipergeometrik dağılımı verir
239. KESMENOKTASI= Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
240. BASIKLIK= Bir veri kümesinin basıklığını verir
241. BÜYÜK= Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
242. DOT= Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
243. LOT= Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
244. LOGTERS = Bir lognormal dağılımının tersini verir
245. LOGNORMDAĞ= Birikimli lognormal dağılımını verir
246. MAK= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
247. MAKA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en büyük değeri verir
248. ORTANCA= Verilen sayıların ortancasını verir
249. MİN= Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
250. MİNA= Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değer dahil, en küçük değeri verir
251. KİP= Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
252. NEGBINOMDAĞ= Negatif binom dağılımını verir
253. NORMDAĞ= Normal birikimli dağılımı verir
254. NORMTERS= Normal birikimli dağılımın tersini verir
255. NORMSDAĞ= Standart normal birikimli dağılımı verir
256. NORMSTERS= Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
257. PEARSON= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
258. YÜZDEBİRLİK= Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
259. YÜZDERANK= Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
260. PERMÜTASYON= Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
261. POISSON= Poisson dağılımını verir
262. OLASILIK= Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
263. DÖRTTEBİRLİK= Bir veri kümesinin kartil değerini verir
264. RANK= Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir 
265. RKARE= Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
266. ÇARPIKLIK= Bir dağılımın çarpıklığını verir
267. EĞİM= Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir 
268. KÜÇÜK= Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
269. STANDARTLAŞTIRMA= Normalleştirilmiş bir değer verir
270. STDSAPMA= Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
271. STDSAPMAA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
272. STDSAPMAS= Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
273. STDSAPMASA= Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içeren, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
274. STHYX= Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
275. TDAĞ= T-dağılımını verir
276. TTERS= T-dağılımının tersini verir
277. EĞİLİM= Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
278. KIRPORTALAMA= Bir veri kümesinin iç ortasını verir
279. TTEST= T-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
280. VAR= Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
281. VARA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
282. VARS= Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
283. VARSA= Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
284. WEIBULL= Weibull dağılımını hesaplar
285. ZTEST= Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar

Mühendislik işlevleri 

286. BESSELI= Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)’i verir.
287. BESSELJ= Bessel işlevi Jn(x)’i verir.
288. BESSELK= Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)’i verir
289. BESSELY= Bessel işlevi Yn(x)’i verir.
290. BIN2DEC= İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
291. BIN2HEX= İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
292. BIN2OCT= İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
293. KARMAŞIK= Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
294. ÇEVİR= Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
295. DEC2BIN= Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür 
296. DEC2HEX= Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür 
297. DEC2OCT= Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
298. DELTA= İki değerin eşit olup olmadığını sınar
299. HATAİŞLEV= Hata işlevini verir
300. TÜMHATAİŞLEV= Tümleyici hata işlevini verir
301. BESINIR= Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
302. HEX2BIN= Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
303. HEX2DEC= Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
304. HEX2OCT= Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
305. SANMUTLAK= Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
306. SANAL= Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
307. SANBAĞ_DEĞİŞKEN= Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
308. SANEŞLENİK= Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
309. SANCOS= Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
310. SANBÖL= İki karmaşık sayının bölümünü verir 
311. SANÜS= Karmaşık bir sayının üssünü verir
312. SANLN= Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
313. SANLOG10= Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
314. SANLOG2= Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
315. SANKUVVET= Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir 
316. SANÇARP= İki karmaşık sayının çarpımını verir
317. SANGERÇEK= Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
318. SANSIN= Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
319. SANKAREKÖK= Karmaşık bir sayının karekökünü verir 
320. SANÇIKAR= İki karmaşık sayının farkını verir
321. SANTOPLA= Karmaşık sayıların toplamını verir 
322. OCT2BIN= Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
323. OCT2DEC= Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür 
324. OCT2HEX= Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür

DDE ve Dış işlevleri 

325. ÇAĞIR= Bir Devingen Bağlantı Kütüphanesi’ndeki (DLL) ya da kod kaynağındaki bir yor-damı çağırır
326. YAZMAÇ.KODU= Önceden kaydedilmiş olan, belirtilen DLL’nin ya da kod kaynağının kayıt kimliğini verir
327. SQLREQUEST= Bir dış veri kaynağına bağlanarak bir sorgu çalıştırır, makro gerektirmeden, sonucu bir dizi olarak verir

Hakkında Alperen Mezireli

Alperen Mezireli
İki yıllık İnternet ve Ağ teknolojileri bölümünden Dgs ile 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliğine geçiş yaptı.Şuanda Maltepe Üniversitesinde eğitimine devam ediyor.Sistem ve Network konusunda uzmanlaşmak istiyor.

Bir cevap yazın