Son Yazılar
Anasayfa > Hardware > Ethernet Kartı nedir?

Ethernet Kartı nedir?

Ethernet kartları hakkında genel bir bilgi edinebileceğiniz kapsamlı bir makale…


Tarihçesi

Ethernet ilk olarak 1973-1975 yılları arasında Xerox PARC tarafından geliştirildi.1975 yılında Xerox Robert Metcalfe, David Boggs, Chuck Thacker ve Butler Lampson adına bir patent başvurusunda bulundu. 1976’da, sistemin PARC’ DA kullanıma girmesinin ardından Metcalfe ve Boggs taslak bir metin yayımladılar.

Tanımlanan deneysel Ethernet 3 Mbit/s hızındaydı ve 8-bit kaynak ve hedef adresi alanlarını içermekteydi, yani ilk Ethernet adresleri bugün kullanılan MAC adresleri değildi. Yazılım anlaşmaya göre kaynak ve hedef adresi alanlarından sonra gelen 16 bit paket tipi alanıydı, ancak “farklı protokoller ayrık paket tipi kümeleri kullanabilmekteydi”, dolayısıyla bunlar Ethernet’in bugünkü halindeki, kullanılmakta olan protokolü tanımlayan paket tiplerinden ziyade belirlenen protokolün içerdiği paket tipleriydi.

Metcalfe 1979 yılında Xerox’tan ayrılarak kişisel bilgisayarların ve Yerel ağların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 3Com’un kurucu ortağı oldu. DEC, Intel ve Xerox ‘u Ethernet’i “Dijital/Intel/Xerox” ‘tan gelen “DIX” standartı olarak teşvik etmek için birlikte çalışmaya ikna etti. Bu standartta 48-bit kaynak ve hedef adresi alanları ile evrensel bir 16-bit paket tipi alanı olan 10 Mbit/s hızında bir Ethernet tanımlanmıştır. Standartın ilk taslağı 30 Eylül 1980’de IEEE tarafından yayınlandı. Standart Token Ring ve Token Bus adlı mevcut iki tescilli standarta rakip olmuştur. Ethernet CSMA/CD standardının finalizasyonunda IEEE içindeki zor karar süreci ve IBM tarafından desteklenen rakip Token Ring taslağından kaynaklanan gecikmelerin üstesinden gelmede CSMA/CD standardının ECMA, IEC ve ISO gibi diğer standarlaştırma kuruluşları içinde desteklenmesi önemli bir faktördü. Tescilli sistemler kısa süre içinde Ethernet ürünlerinin istilası ile büyük ölçüde pazar kaybettiler. 3COM bu süreci destekleyen başlıca firma olmuştur. 1981’de 3COM ilk 10 Mbit/s Ethernet adaptörünü üretti. Bunu kısa süre sonra Digital Equipment’in Unibus Ethernet adaptörü izledi.

    NOT: IEEE  nedir?

IEEE ( The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) yani Türkçesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü dünyanın en büyük mesleki ve teknik örgütüdür. IEEE, 150’den fazla ülkede 380,000 civarı üyesi ile örgütlenmiştir. Merkezi New Jersey, ABD’de bulunmaktadır.

IEEE’nin Amaçları:

Teknolojik gelişmeyi teşvik etmek.

Dünya çapında toplumun ilerlemesini sağlamak.

Üyelerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak olarak belirtilmektedir.

Bükülü Tel Çifti Ethernet sistemleri geliştirilmesine 1980’li yılların ortalarında StarLAN adıyla başlanmış ancak sonrasında geniş ölçüde 10BASE-T olarak adlandırılmıştır. İlk Ethernet sistemleri zırhsız ‘Bükülü Tel Çifti’ ile birleştirilen dağıtım soketleri ile sunulduğu için eş eksenli kablo’nun yerini almış, daha sonrasında CSMA/CD yapısı yerine daha yüksek performans sağlayan anahtarlamalı full duplex yapısı kullanılmıştır.

   NOT: Full Duplex nedir?

Bilgisayarların aynı anda veri alabilmesi veya yollayabilmesidir.100Mbps ve daha yüksek hızlarda switch  kullanılan LAN’lar  full duplex çalışabilir.

 

 

    Ethernet kartı

Ethernet kartı, network(ağ) sistemlerinde kullanılan, bilgisayarla ağ arasında iletişimi sağlayan ağ arabirim kartıdır( NIC Network Interface Card). Masaüstü bilgisayarlarda bir genişleme yuvasına takılan, diz üstü bilgisayarlarda bir PMCIA soketine takılan yahut bir paralel port aracılığıyla bağlanan karttır. Ethernet kartı gönderilecek verileri alır, paketlere böler, varış yerine iletir ve paketleri orijinal veri veya dosya yapısına geri çevirir. Yol boyunca kart üzerindeki yazılım, bilginin doğruluğunu garantilemek üzere iletim boyunca veri kaybının olup olmadığını anlayabilmek için hata kontrolü yapar.

   NOT: PCMCIA Nedir?

PCMCIA kart özellikle laptop ve notebook bilgisayarlar için geliştirilen adaptörleri kredi kartı boyutunda olan bir bus yapısıdır. 16 bit olarak çalışır ve tek bir IRQ kullanır. 3 tipi vardır. Tipler kalınlıklarına göre: Type1 3.5 mm, Type2 5mm, Type3 10.5 mm’dir. PCMCIA’ın bir yeni sürümü denilebilecek PC CARD diye adlandırılır ve 33 MHZ’de 32 bit çalışır. PCMCIA 5 volt kulanırken PC CARD 3.3 volt kullanmaktadır.

Type1 modem ve ethernet kartı olarak kullanılır.

Type2 RAM olarak kullanılır.

Type3 HDD olarak kullanılır.

Bilgisayar açıkken kartlar takılıp çıkarılabilir, hemen aktif hale gelirler.

      NOT: Paralel Port nedir?

 Çoğu zaman paralel portlara LPT portu da denilmektedir. LPT LinePrinTer sözcüğünden alınmıştır. Ve bunun sebebi en çok yazıcıları bağlamak için kullanılması gerçeğine dayanmaktadır. Ancak, son yollarda paralel portlar bilgisayara başka tip aygıtları bağlamak için de kullanılmaktadır.

    Ethernet kartı ağa fiziksel olarak bağlanır. Her Ethernet kartın MAC adresi olarak adlandırılan 48 bitlik bir adresi vardır ve 00-23-c3-45-00-b3 şeklinde gösterilir. Piyasada çok çeşitli Ethernet kartları mevcuttur.

   Bir PC’yi ağa bağlayabilmek için PC üzerine bazı ekran ve ses kartları gibi bilgisayar içerisindeki bölümlere ( slot ) Ethernet ağ kartı takılmalı ve bilgisayara kartın sürücü programı yüklenmelidir.

   Ethernet ilk olarak 2.94 Mbps hızında tasarlandı, yalnız daha sonra gereksinimi karşılayabilmek amacıyla 10 Mbps, 100 Mbps ( Fast Ethernet ) ve 1000 Mbps ( Gigabit Ethernet ) hızlarında çalışan tipleri üretilmiştir.

   Piyasada desteklediği hıza ve teknolojiye göre değişiklik gösteren Ethernet kartları mevcuttur. Ethernet kartları bağlanacakları ağ cihazlarının portları ile aynı teknoloji ve hıza sahip olmalıdır. Bu da bilgisayara takılı mevcut diğerkartlar ve modüllerin özelliklerine göre bir ayarlama yapmak zorunluluğudur. Örneğin 100 Mbps Ethernet portları olan bir HUB’a, 100 Mbps hızında bir Ethernet kartı bağlanmalıdır. Bazı kart veya cihaz üzerinde portlarda ’autosense’ özelliği mevcuttur. Bu özellik karşı tarafın hızına uyum sağlayabilme özelliğidir. Ancak teknolojileri yine de aynı olmalıdır. Bu tip ayarların yapılabilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler Ethernet kartının tipine göre değişiklik göstermektedir. Kimi ayarlar kartın üzerinde bulunan bazı anahtar ve jumperlar(atlama) yardımı ile gerçekleştirilir. Bazı ayarlamalar ise kartın bilgisayara takılmasından sonra karta özel bir ayarlama yazılımının çalıştırılmasıyla yapılabilmektedir.

   NOT:HUB nedir?

HUB’ın görevi sinyallari güçlendirip  kabloya iletmektir.

Bazı Ethernet kartları üzerinde bilgisayara takılmadan önce ayarlanması gereken parçalar mevcuttur. Özellikle birden fazla kablo tipini destekleyen tiplerden birine ayarlanmalıdır. Şayet seçim yapılacaksa kart üzerinde bulunan jumper(atlama)’lar ile gerçekleştirilmelidir. Jumperlar devrelerde geçici bağlantıların yapılmasında kullanılan tel gurubudur. Kart üzerinde bulunan her bir jumperin ayrı numarası vardır (Örneğin; J1,J2 vb..).

Son yıllarda üretilen Ethernet kartlarının bir çoğunda ikinci bir yöntem olan yazılımla ayarlama özelliği mevcut olduğundan bunlarda jumper ve benzeri elemanlar bulunmaz. Onun yerine gerekli ayarların yapılabilmesi için Ethernet kartının yanında verilen bir disket içinde bulunan kartın ayarlarının yapılabileceği yazılımlar verilir. Ethernet kartlarının montajlarının yapılmadan önce jumper ayarlarının kesinlikle yapılması gerekir.

Ethernet veya IEEE 802.3 ?

DIX standardından sonra Ethernet, IEEE ‘in 802 kodlu komisyonu tarafından geliştirilmeye devam etti. IEEE 1985 yılında “IEEE 802.3 CSMA/CD  Access Method and Physical Layer Specifications” şeklinde bir isimle yeni ethernet standardını yayınladı. İzleyen dönemde IEEE standardı International Organization for Standardization (ISO) tarafından yürütülmeye devam etti. ISO günümüzde bilgisayar ağları ile ilgili tüm standarları yürüten kuruluştur.

1985 yılından itibaren üretilen tüm ürünler IEEE 802.3 standardına göre üretilmektedir. Aslında bu ürünleri “IEEE 802.3 CSMA/CD” standardını kullanan ürünler olarak tanımlamak daha doğrudur. Ama dünya çapında hala genel olarak “Ethernet” kelimesi tüm bu ürünler ve dahil oldukları teknolojiyi tanımlamak için kullanılmaktadır.

Ethernet tek bir ağ teknolojisi olmaktan çok, aynı bus topolojisini, frame yapısını ve network Access yani ağ erişimi metodunu kullanan ağ teknolojileri ailesini tanımlar.

Çok yaygın olarak bilinen IEEE standartları:

* IEEE 488 — Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation, IEEE-488-1978 (now 488.1).
* IEEE 754 — floating point arithmetic specifications
* IEEE 802 — LAN/MAN
o IEEE 802.3 — Ethernet
o IEEE 802.11 — Wireless Networking – “WiFi”
o IEEE 802.15.4 — Wireless Sensor/Control Networks – “ZigBee”
o IEEE 802.16 — Wireless Networking – “WiMax”
* IEEE 829 — Software Test Documentation
* IEEE 896 — Futurebus
* IEEE 1003 — POSIX – “Unix” compatibility programming standard
* IEEE 1076 — VHDL – VHSIC Hardware Description Language
* IEEE 1149.1 — JTAG
* IEEE 1275 — Open Firmware
* IEEE 1284 — Parallel port
* IEEE P1363 — Public key cryptography
* IEEE 1394 — Serial Bus — “FireWire”, “i.Link”
* IEEE P1901 — Broadband over Power Line Networks
* IEEE 1541 — Prefixes for Binary Multiples
* IEEE 12207 — Information Technology
* IEEE Switchgear Committee C37 series of standards for Low and High voltage equipment

Ethernetin Çalışma Şekli

Bilgisayar ağları ağ üzerinden aktarılacak veriyi sabit boyutta küçük paketler halinde iletirler. Bu yöntemin iki önemli faydası vardır. Birincisi büyük bir dosya transferi yapan bir bilgisayar ağın tamamını uzun bir süre meşgul durumda tutmamış olur. Bir sistem veriyi paketler halinde yollarken, her paketi göndermeden önce kablonun kullanımda olup olmadığını kontrol ettikten sonra paketi yollar. Paket karşıya ulaştığında, kablo tekrar ağdaki tüm makinalar için boş duruma gelmiş olur. Az önceki makina ikinci paketi yollamadan önce tekrar kabloyu kontrol etmek zorundadır. Bu arada diğer bir sistem kendi paketini yollayabilir. Paketler küçük yapıda olduğu için saniyelerler içinde yüzlercesi değişik bilgisayarlar tarafından yollanıp-alınabilir. Bilgisayarları kullanan insan için durum, ağda sanki herkes aynı anda veri alışverişi yapıyormuş gibidir. Veri paketler halinde gönderilmeseydi, bir kullanıcı 50 MB bir dosyayı başka bir bilgisayara yollarken belki 3-5 dakika boyunca diğer hiçbir sistem ağı kullanamayacaktı. Paketli yapının bir diğer faydası ise 50 MB’lık dosyanın bir biti bile aktarım esnasında bozulursa, bu tüm dosyanın en baştan tekrar gönderilmesi anlamına gelir. Oysa veri paketlere bölünüp yollandığında, sadece bozuk giden paketin tekrar yollanması kafidir.

*Ethernet veri paketinin yapısı sabittir. Her paket şu dört bilgiyi içerir:

-Alıcının MAC adresi

-Gönderenin MAC adresi

-Gönderilecek veri’nin kendisi

-CRC kodu

MAC adresi

Ethernet ağına dahil her cihaz ya da ethernet arayüzüne sahip her cihaz “node” olarak adlandırılır. Bilgisayarlara ethernet kartı takınca bir node haline gelirler, ancak ethernet girişi olan başka cihazlar da olabildiği için(router’lar mesela) genel kavram node’dur.

Ethernet ağında sistemler birbirinden sahip oldukları MAC adresi ile ayırdedilirler. Her node veya basitçe her ethernet kartı dünyada eşi olmayan bir adrese sahiptir. Bu adres 48 bitlik bir sayıdır. Örneğin bu yazının yazıldığı bilgisayara takılı ağ kartının MAC adresi şöyle:

100100000110101001010010100011001101100000011

İlgi çekici değilmi? İkili sistemdeki bu sayıyı söylemek ve yazmak zor olduğu için bu sayı 16’lı sayı sisteminde yazılır:

12 0D 4A 51 9B 03

Benim kartımın üreticisi Cnet isimli firma. Bu firma, ağ kartı üretmeye karar verince önce gidip IEEE’ye başvurur  ve IEEE buna 24 bitlik bir üretici kodu verir. Bu kod Organizationally Unique Identifier(OIU) olarak adlandırılıyor ve her üreticiye farklı bir kod veriliyor. Daha sonra Cnet ürettiği her ağ kartı için ilk 24 biti kendi OIU numarası, geri kalan 24 biti ise kartın seri numarası yani device ID-başka bir karta daha verilmeyecek  olmak üzere MAC adresi belirleyip, ağ kartının üzerinde programlanabilir bir çipe bu numarayı yazar. Böylece bu kartın dünyada eşi olmayan bir MAC adresi olur.

Bunun sayesinde sizin almış olduğunuz her ağ kartı üreticisi, üretim tarihi, markası-modeli ne olursa olsun farklı bir MAC adresine sahip olacaktır. Ethernet sisteminde node’ları birbirinden ayırmak için bu MAC adresleri kullanılır.

MAC Adreslerinin Kullanımı

MAC adresleri sayesinde sistemler ağ üzerinden kendilerine ulaşan veri paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlarlar. Ethernet ağında, bir bilgisayar bir veri paketi yolladığında, bu paket ağdaki tüm sistemlere ulaşır. Her makina paketin ilk bölümü olan alıcı MAC adresini okur ve kendi MAC adresiyle kontrol eder. Eğer gelen paket kendine aitse işler, değilse göz ardı eder.

Ethernet’in bu özelliği ciddi bir güvenlik açığına yol açabilir. Packet Sniffer olarak adlandırılan programlar, bilgisayara gelen veri paketlerini MAC adresi ne olursa olsun alıp kullanmaya izin verirler. Bu tip programlar iyi niyetle kullanıldığında problemlerin çözümüne yarayabileceği gibi, yerel ağınızda meraklı bir kullanıcının sizin aslında başka bir makinaya göndermekte olduğunuz her dosyayı izlemesine neden olabilir.

Multicast ve Broadcast Adresleri

Bir grup sistemin aynı veriyi alması isteniyorsa, bu gruba dahil olması istenen sistemlerde ethernet arayüzü  yani bilgisayardaki ağ kartı mesela  belli bir multicast adresine yollanmış veriyi kendi MAC’ine gelen bir veriyi alır gibi alması için ayarlanabilir. Yani multicast adresler belli bir grup cihazın aynı veriyi almasını sağlar.

Broadcast adresi ise 48 biti de 1 olan özel bir adrestir. Bu adrese yollanmış bir veri paketini alan her ağ kartı bu paketi kabul eder ve işleme koyar. Bazen tüm bilgisayarlara gitmesi gereken bir mesaj göndermek gerekebilir. Bu durumda mesajı içeren veri paketleri broadcast adresine yollanır böylece ağa dahil tüm cihazlar bu mesajı alır.

CRC Hata Denetimi

Cyclic Redundancy Check veri paketlerinin elektrik sinyali olarak kablodan geçerken bozulmaları durumunda bu bozulmanın yani veri paketinin karşıya yolda değişmiş olarak ulaştığının tespitine yarar.

Gönderen taraf, veri paketine konacak veriyi matematiksel bir işlemden geçirir. İşlemin sonucu CRC kodudur. Veri ve CRC kodu karşı tarafa yollanır. Alıcı paketi açar, veriyi okur, aynı matematiksel işlem veriye uygulanır. Sonuç eğer veri yolda bozulmadan, yani bir bit’i bile değişmeden gelmişse, CRC kodu ile aynı olmaldır. Aksi halde alıcı gönderen makinaya ilgili paketi tekrar yollamasını söyler.

Bu noktaya kadar en başta karşımıza çıkan iki problemi yani verinin nasıl gönderileceğini(paketler halinde) ve ağa dahil sistemlerin nasıl birbirinden nasıl ayırdedileceğini(MAC adresi ile) çözdük. Sıra geldi kimin veri paketini yollamak için kabloyu nasıl kullanacağının belirlenmesine.

Collision Durumları

Collision veya çakışma kelimesi insanda olumsuz bir etki uyandırsa da, bir ethernet ağında çakışmaların oluşması gayet normaldir.

Eğer birden fazla ethernet kartı aynı anda veri iletimine geçerlerse çakışma oluşur. Sistemler kendi yolladıklarıyla kablodan geleni karşılaştırarak bunu hemen tespit ederler. Bunun akabinde her iki taraf da özel bir algoritma ile belirlenen rastgele bir süre boyunca beklerler.

Çakışmaların oluşması ethernetin doğasında olan bir şeydir ve her ethernet ağında çakışma olması kaçınılmazdır.

Eğer ağ limitlerin dışında kullanılmıyorsa(ağa dahil sistem sayısı, kullanılan kablo uzunlukları, veri aktarım yükü vs.) çakışmalar saniyenin milyonda biri gibi sürelerde giderilir. Yani çakışmanın ardından birkaç mikrosaniye bekleyen sistem veriyi yollamaya tekrar başlar.

Eğer ağ çok yoğun kullanılıyorsa, aynı frame/veri paketi gönderilirken birden fazla çakışma olabilir. Bu durumda sistemler rastgele belirlenen bekleme süresini uzatmaya başlarlar. Burada süre rastgele belirleniyorsa nasıl daha uzun veya kısa olabilir diye bir soru akla gelebilir. Sürenin rastgele olması her iki tarafında aynı süre bekleyip, sonra da yine aynı anda aktarım yapmalarının önüne geçmek için rastgeledir. Örneğin her iki tarafta birden ona kadar bir sayı tutar ve o kadar milisaniye bekler. Ancak süre belirlenirken, aynı paketin gönderiminde üstüste çakışma oluyorsa(ağda yoğun trafik varsa) süre 1-10 arası değil belki 50-100 arasında seçilir.

Ethernetin bu yapısı ağdaki trafik yoğunluğu arttıkça kendisini duruma uydurmasını sağlar. Ethernet aynı veri paketini 16 denemeden sonra hala gönderemediyse bu paketi iptal eder. Bu ancak çok uzun bir süre çok aşırı yoğunluk yaşanması durumunda, veya kabloda meydana gelen bir arıza nedeniyle olabilir.

Bu noktada ethernetin diğer ağ teknolojilerinde de olduğu gibi veri aktarımını %100 garanti etmediğini görüyoruz. Bu açık üst katman protokollerinin sağladığı veri kontrolü ile telafi edilir. Bir paket yolda kaybolursa veya 16 denemede de yollanamayıp iptal edilirse, alıcı taraftaki üst katman protokol (TCP/IP kullanılıyorsa; TCP) gönderen taraftaki TCP’ye gelen veride bir eksiklik olduğunu bildirecek ve tekrar yollanmasını isteyecektir.Ethernetin kullandığı CSMA/CD tekniğinin basit yapısı ethernet ağ kartlarının ve diğer ekipmanların rakip teknolojilere (Token Ring) göre daha ucuza üretilebilmesini sağlar. Böylece ethernet ağları çok daha ucuza mal olur.

Ethernet Ne Kadar Hızlı

CSMA/CD tekniği nedeniyle ethernet veri aktarımı yapabileceği belli bir süreyi çakışmalarla uğraşırken harcar. 90 kullanıcılı bir ethernet ağının olduğu firmada pazartesi sabahı 9:00’da herkes aynı anda oturup makinalarını açıp, şifrelerini girip, gün boyunca kullandıkları programa girmeye çalıştığı anda ağda çok büyük miktarda çakışma oluşur. Kullanıcılar açısından sanki herkes aynı anda ağı kullanıyor gibidir ama aslında CSMA/CD çalışmaktadır. Sık sık “sabahları amma yavaş çalışıyor bu aletler” serzenişlerini duyarsınız. Ancak gün boyunca hiçbir zaman bu 90 kullanıcı da aynı anda ağı kullanmayacağı için, ağ daha yüksek performasla çalışır.

Her ethernet ağı belli bir süreyi çakışmalarla ve broadcast mesajlarıyla harcar. Dolayısıyla hiçbir ethernet söylendiği gibi 10Mbs veya 100Mbs’de çalışmaz. Daha doğrusu sizin birim zamanda aktardığınız veri miktarı bu değerlere hiçbir zaman ulaşamaz çünkü ağdaki bu veri aktarım kapasitesinin bir bölümü collision ve broadcast mesajları ile harcanmaktadır.

Ethernetin kullandığı basit iletişim yapısı nedeniyle performans kaybı kaçınılmazdır. Ancak bu basit yapı ucuz üretim maliyetleri anlamına gelir. Sonuç itibariyle getirisi-götürürüsü karşılaştırıldığında ethernet yine de en uygun çözüm durumundadır.

Günümüzde RJ-45 konnektörlü ethernet kartları üretilmektedirler. Bu kartlar 10 Mbps, 10/ 100 Mbps , 1000 Mbps veri aktarım hızlarına sahiptir.

 

ETHERNET KARTI ÇEŞİTLERİ

 

Ethernet kartları konnektör yapılarına ve veri iletim hızlarına göre sınıflandırılır.

Konnektör Yapılarına Göre Ethernet Kartları

 BNC Konnektörlü ethernet kartları

Koaksiyel kablo kullanan ethernet kartlarıdır. Koaksiyel kablonun ucuna BNC konnektörü takılır. 10 Mbps veri iletimini sağlar.

 RJ-45 Konektörlü ethernet kartları

Çift bükümlü  yani UTS/STP kablo kullanan ethernet kartlarıdır. Çift bükümlü kablonun ucuna RJ-45 konnektörü takılır.10, 100, 1000 Mbps hızlarında veri iletimini sağlarlar.

 Combo Ethernet Kartları

Bazı Ethernet kartlarında birden fazla konnektör yuvası bulunabilir. Örneğin, hem koaksiyel, hem de UTP kablo takılabilen ağ kartları mevcuttur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta iki bağlantıda aynı anda yapılamaz. Aynı anda sadece bir konnektör kullanılabilir.

Eski combo kartlarda hangi konnektörün kullanılacağına dair jumper’lar bulunmaktaydı. Bu jumper’lar isteğe göre ayarlanarak konnektör seçimi yapılırdı. Bazı kartlar ise özel yazılımları ile bu seçimi yaparlar. Daha yeni kartlar ise otomatik tanıma özelliğine sahiptir, kablonun hangi konnektöre takılı olduğunu tanır ve ona göre çalışır.

 Wireless Ethernet Kartı

Kablosuz”, kablo kullanmadan makineleri birbirine bağlayan bir teknolojidir.Kablosuz yerel alan ağları kullanıcı ve alıcı arasında radyo frekansları ile kablosuz ortamlarda, kabloya gerek kalmadan veriyi alır ve işletir.

Kablosuz LAN’lar bir gezici kullanıcının herhangi bir fiziksel bağlantı olmadan ağa bağlı kalmasını sağlar. Uzak çalışanlarla ağınız arasındaki kablosuz bağlantılar işlere esneklik ve güç kazandırır.

     Kablosuz Sistemlerin Çeşitli Uygulama Şekilleri ve Uygulama Alanları

   Access Point ve Access Point Client – Hotspot Uygulamaları

 Bu sistem ofis içi veya ev içi uygulamalarla birlikte internet hizmeti vermek için Havaalanı, Kafeler, Kütüphaneler gibi mekanlarda da kullanılmaktadır.

  Şirket içi kullanımlarda bu uygulama sayesinde Kişisel Bilgisayar veya Laptop’lara takılan bir Client Kartı ile Access Point ile iletişim kurulabilmekte ve bu sayede bilgisayar şirket ağına dahil olabilmektedir. Profesyonel Firmalarda müşterilerine Laptop üzerinden hiç bir kablolama olmadan ürünler tanıtılabildiği gibi internet hizmeti de alınabilmektedir. 

  Access Point Bridge ve Repeater Uygulamaları

    Firmaların kablolama için elverişli olmayan birden çok noktası olduğu, kablolama hizmetinin Tekelden olması veya kablo kiralarının yüksek olması sebebi ile bir çok firmanın avantajlarını fark ettiğinde tereddüt etmeden tercih ettiği bir yöntem haline gelen kablosuz iletişim şeklidir.

    Bu yöntemde bulunan tek zorunluluk, ya firmanın noktalarının birbirini görmesi ya da arada iki noktayı da gören bir diğer noktaya anten konulabilmesidir.

     – Internet Hizmetlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları

      -Internet Servis Sağlayıcılar için vermekte olduğumuz bu hizmette tamamen farklı cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların özellikleri arasında tercih edilmesini sağlayan sebep elbetteki bağlanan clientlara (kullanıcılara ) 64 kb ve katları olarak hız sınırlaması getirebiliyor olmasıdır.

     Bu sistemde hizmet verilecek olan bölgenin belirlenmesindeki en önemli unsur, bölgeye hakim yüksek bir noktanın seçilmesidir. Burada kurulacak olan cihaz veya cihazlar ile 360 dereceye kadar kapsama alanı sağlanabilmekte ve kullanıcılara verilen Client cihazlar ile Internet Hizmeti alınabilmektedir.

       Kablosuz İnternetin Bağlantı Yöntemleri: 

  Bluetooth

 Bluetooth  Nedir?


En çok on metre uzaklıkta bulunan Bluetooth  özelliği etkinleştirilmiş cihazları birbirine bağlayan, tüm dünyada kullanılan bir radyo frekansıdır. Bu özellikle dizüstü veya avuçi bilgisayarınızı başka dizüstü bilgisayarlara, cep telefonlarına, kameralara, yazıcılara, klavyelere, hoparlörlere ve bilgisayar faresine bağlayabilirsiniz. 

 

 Size ne sağlar? 

Temel çalışma araçlarınızı tam bir işyeri işlevselliği içinde birarada kullanmanızı sağlayan bir kişisel ortam ağı (PAN ) oluşturarak Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş cihazlarınız arasında hızlı ve kolay erişim sağlar. Bluetooth özelliğinin eşler arası ağı kullanmak sabit veya kablosuz ağa bağlanmanıza gerek kalmadan ani toplantılarda kolaylıkla dosya alışverişi yapmanızı, belgeleri yazdırarak zaman kazanmanızı sağlar. Örneğin, bir müşterinizin işyerindeki toplantıyı henüz bitirdiğinizi ve hemen eyleme geçmek için durum raporunu yazdırmanız gerektiğini düşünelim. Bluetooth kullanarak dizüstü bilgisayarınızdaki raporu kapsama alanındaki herhangi bir Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Kablo yok, gürültü yok, hatta hareket etmeniz bile gerekmiyor. 

 

 

    Wi-Fi

 Wi-Fi nedir? 

Kablolu veya Kablosuz Yerel Ağ  kablo yerine veya radyo frekansı kullanan ve çeşitli kablosuz Internet bağlantıları sağlayan orta boyutta bir BT ağıdır. Wi-Fi veya WLAN ağının olduğu yeri biliyorsanız, web içinde gezebilir, e-posta gönderip alabilir ve özel şirket ağınıza erişebilirsiniz. Bu ağ “yol savaşçısı” durumundaki mobil çalışanlar için idealdir. 

 

Bana ne sağlayabilir? 

Wi-Fi olan her yerde bir bilgi ve iletişim portalı vardır. İşyerinde WLAN olması geleneksel çalışma ortamınızın çok yönlü olmasını sağlayarak daha serbest çalışmanıza olanak verir. Cafe, restoran, otel ve hava alanı gibi yerlerde giderek daha çok WLAN kurulmaya başladığından bu özellikler yalnızca işyeri ile sınırlı kalmaz, ihtiyacınız olan bilgilere buralardan da erişmenizi sağlar. Uçağınızı mı kaçırdınız? Bütün o e-postaları ve faturaları gönderebilirsiniz. En son envanteri bulmanız gerekiyor, ama depoda kimse yok. Şirket ağınıza ulaşın ve programınıza göre, ihtiyacınız olan yanıtları alın. Wi-Fi Internet’ten çok daha fazla yararlanmanızı sağlar. 

 

 

    GPRS/3G 


GPRS nedir? 

General Packet Radio Services (Genel Paket Radyo Servisleri ) tanımının kısaltmasıdır. Genellikle dijital cep telefonu teknolojisinin ikinci (2G ) ve üçüncü (3G ) nesillerini belirten “2.5 G” olarak tanımlanır. Cep telefonu şebekeleri üzerinden iletilir ve 114 Kbps’ye kadar veri aktarımı sağlar. Cep telefonunuz ve cep bilgisayarınız, GPRS ile Internet’te sörf yapabilir, e-posta gönderip alabilir, karşıdan veri ve ortam yükleyebilir. Ayrıca, nerede olursanız olun, iş arkadaşlarınızla video konferansı gerçekleştirmenize veya anlık iletilerle ailenizle ya da arkadaşlarınızla sohbet etmenize olanak verecek kadar hızlıdır. Bunların yanı sıra, dizüstü bilgisayarınız veya diğer mobil aygıtlarla bağlantı kurmanızı sağlar. 
     

 3G nedir? 


GPRS gibi, de (üçüncü esil kablosuz teknoloji ) bir kablosuz iletişim hizmetidir ve cep telefonunuz, cep bilgisayarınız, tablet PC’niz veya dizüstü bilgisayarınız üzerinden Internet’e ‘her zaman açık’ (sürekli ) bir bağlantı sağlar. 3G teknolojisi, daha yüksek güvenilirlik ve kalite, daha hızlı veri iletimi ve daha fazla bant genişliği vaat etmektedir (multimedya uygulamaları gönderme olanağı dahil ). 384kbps’ye ulaşabilen veri iletim hızları ile, standart çevirmeli bağlantıya göre yedi kat daha hızlıdır. 

 

Ne için kullanırım? 

GPRS ve 3G kullanıcılarından, Internet’e her zaman bağlı olduklarından “her zaman açık” olarak bahsedilmektedir. Arazide çalışanlar, kısa metin mesajlarıyla çalışmalarının ilerleme durumunu bildirebilir ve destek isteyebilirler. Seyahate çıkan yöneticiler şirket e-postalarına ulaşabilir, satış temsilcileri stok durumunu uzaktan denetleyebilirler. Evinizi veya işyerinizi GPRS ve 3G aygıtlarıyla otomatikleştirebilir ve yatırımlarınızı izleyebilirsiniz. GPRS’yi dizüstü bilgisayarınızla kullanarak dosya aktarımı gerçekleştirebilir, uzaktan işbirliği yapabilirsiniz. Her zaman ödeme gerektirmeyen “her zaman açık” bağlantı: Arama süresine göre değil, aktarılan veri miktarına göre ücretlendirme yapılır. 

 

Hakkında yonetim

Bir cevap yazın